Məktub yazma qaydaları

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ Y