XİDMƏTLƏRİN TARİFLƏRİ

A+
A
A-

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT BAYTARLIQ XİDMƏTİ TƏRƏFİNDƏN BAYTARLIQ NƏZARƏTİ VACİB OLAN OBYEKLƏRİN MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN VƏSAİTİ HESABİNA MALİYYƏLƏŞDİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN TARİFLƏRİ

 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə

QƏRAR № 17

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 2005-ci il 26 dekabr tarixli 341 saylı Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 30 dekabr tarixli 247 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları»na və Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 26 iyul tarixli iclasının protokoluna əsasən QƏRARA ALIR:

I. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin tabeliyində olan idarə və təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin aşağıdakı tarifləri təsdiq edilsin.

Sıra
№-si

Xidmətlərin adı

Ölçü vahidi

Tariflər (manatla, ƏDV-siz)

I.

İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı həyata keçirilən xidmətlər

1.

Dövlət Baytarlıq Nəzarətində (DBN) olan yüklərin dövriyyəsi aparılan obyektlərin baytarlıq sanitariya vəziyyətinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)

1.1.

Anbarlar (100 m3-ə qədər)

1 sənəd

50,00

1.1.1.

Əlavə hər 100 m3 üçün

 

6,00

1.2.

Ticarət yerləri və soyuducu anbarlar (100 m3-ə qədər)

1 sənəd

70,00

1.2.1.

Əlavə hər 100 m3 üçün

 

6,00

1.3.

Emal müəssisələri (100 m3-ə qədər)

1 sənəd

40,00

1.3.1.

Əlavə hər 100 m3 üçün

 

6,00

2.

DBN-də olan yüklər daşınan nəqliyyat vasitələrinin baytarlıq-sanitariya baxımından qiymətləndirilməsi və baytarlıq sertifikatının verilməsi

2.1.

Avtomobillər (1 ədəd)

1 sənəd

7,00

2.2.

Gəmilər və vaqonlar (hər biri ayrılıqda 1 ədəd)

1 sənəd

15,00

2.3.

Təyyarələr (1 ədəd)

1 sənəd

20,00

3.

Qeyri məhsuldar ev heyvanları və dekorativ heyvanlar (quşlar, balıqlar) idxal-ixrac edilərkən baytarlıq sertifikatının verilməsi (hər növ 1 partiya)

1 sənəd

10,00

II.

Heyvanların daşınması zamanı zəruri baytarlıq- sanitariya tədbirləri

1.

Yoluxucu xəstəliklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla digər xəstəliklərin profilaktikası (kliniki baxış və termometriya)

1.1.

İribuynuzlu, təkdırnaqlı heyvanlar, it və pişiklər (1 baş)

1 baxış

1,00

1.2.

Xırdabuynuzlu heyvan və donuzlar (1 baş)

1 baxış

0,20

1.3.

Ev quşları (10 baş)

1 baxış

0,10

1.4.

Arı ailəsi (1 ailə) dekorativ quşlar (1 baş)

1 baxış

0,50

1.5.

Vəhşi, sirk, zoopark heyvanları (1 baş)

1 baxış

5,00

1.6.

Laboratoriya heyvanları (hər növ), balıqlar (1 partiya)

1 baxış

1,00

2.

Heyvanların daşınması, sürülməsi zamanı müalicə yardımının göstərilməsi

2.1.

İribuynuzlu və tək dırnaqlı heyvan (1 baş)

1 əməliyyat

4,00

2.2.

Davar və donuz (1 baş), ev quşları (50 baş)

1 əməliyyat

2,00

2.3.

Vəhşi sirk və zoopark heyvanları (1 baş)

1 əməliyyat

6,00

3.

Ölmüş heyvanın çıxarılması, yarılması və patoloji materialların götürülməsi

3.1.

İribuynuzlu və tək dırnaqlı heyvanlar

1 baş

2,0

3.2.

Davar, donuz və digər heyvanlar

1 baş

1,00

3.3.

Yarma protokolunun tərtibi və cəmdəklərin məhvi

1 baş

7,00

4.

Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın boşaldılması zamanı baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi

1 partiya

2,00

5.

İxrac zamanı baytarlıq sertifikatının verilməsi

1 sənəd

6,00

6.

Yük anbarının, yükvurma, yükboşaltma vasitələri və yük platformalarının dezinfeksiyası

1 m2

0,10

7.

DBN-də olan yüklər boşaldıqdan sonra nəqliyyatın dezinfeksiyası

7.1.

I kateqoriya (vaqonlar, gəmilər)

1 m2

0,40

7.2.

II kateqoriya (vaqonlar, gəmilər)

1 m2

0,50

7.3.

III kateqoriya (vaqonlar, gəmilər)

1 m2

0,60

8.

Nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası (dezinfektantın dəyəri nəzərə alınmaqla)

8.1.

Yük avtomobilləri

1 avtomobil

2,00

8.2.

Minik avtomobilləri

1 avtomobil

0,40

III.

Baytarlıq və baytarlıq - sanitariya ekspertiza laboratoriyalarının xidmətləri

1.

Kimya-toksikoloji və biokimyəvi müayinələr

1 müayinə

6,00

2.

Radioloji müayinələr

1 müayinə

2,20

3.

Dərinin qara yaraya görə müayinəsi (bir dəri nümunəsi)

1 müayinə

0,10

4.

Heyvan (balıq və quş daxil olmaqla) mənşəli məhsulların müayinəsi

4.1.

Nitrat-nitritlərə, fosfamid, fozalon, diazon və metafosa, xlor üzvü pestisidlərə və tiadana qarşı (hər biri ayrılıqa)

1 müayinə

1,00

4.2.

Bakterioloji

1 müayinə

4,00

4.3.

Harmonal preparatlara görə

1 müayinə

20,00

4.4.

Lüminessent diaqnostika

1 müayinə

2,00

4.5.

Rentgenoqrafiya (yazısız)

1 şəkil

3,00

4.6.

Rentgenoqrafiya (yazılı)

1 şəkil

4,00

 4.7

 Pestisidlərin, antibiotiklərin,mikotoksinlərin.nitrozaminlərin və histaminin immunoferment analiz (İFA) metodu ilə müayinəsi (hər biri ayrılıqda)

 1 müayinə kompleksi

 5,20

5.

Suyun baytarlıq - sanitariyamüayinəsi

1 müayinə

1,00

6.

Bazarlarda baytarlıq - sanitariya ekspertiza işləri

6.1.

Qaramal və ya digər iri heyvanların əti (1 cəmdək)

1 müayinə

2,00

6.2.

Qoyun və donuz əti (1 cəmdək), donuz piyi - (1 partiya)

1 müayinə

1,00

6.3.

Diri quş və quş əti (1 baş və ya 1 cəmdək)

1 müayinə

0,04

6.4.

Hazır ət məhsulları ( hər biri 1 partiya)

1 müayinə

2,00

6.5.

İçalat, dil, baş, dırnaq və sairə - 1 partiya

1 müayinə

0,50

6.6.

Balıq (diri, dondurulmuş və ya hisə verilmiş) - 1 partiya

1 müayinə

0,80

6.7.

Yumurta (topdan satış-1 partiya (1000 ədəddən artıq))

1 müayinə

0,80

6.8.

Yumurta (pərakəndə satış-1 partiya (1000 ədədə qədər))

1 müayinə

0,20

6.9.

Süd və süd məhsulları, mum, propolis hər biri 1 partiya

1 müayinə

0,30

6.10.

Arı balı - 1 partiya

1 müayinə

1,50

7.

Baytarlıq preparatlarının hazırlanması xidmətləri

7.1.

Kafein natri benzoat (20%-li)

10 ml

0,15

7.2.

Müxtəlif məlhəmlər (hər biri ayrılıqda)

25 qr

0,20

7.3.

Streptosid tozu

10 qr

0,30

7.4.

Kseroform tozu

2 qr

0,30

7.5.

Maqnezium sulfat tozu

0,5 kq

1,20

7.6.

Müxtəlif növ məhlullar (hər biri ayrılıqda)

50 ml

0,25

7.7.

Kamforanın spirtdə və yağda məhlulu

100 ml

0,20

7.8.

Təmizlənmiş naftalan

100 ml

0,50

7.9.

Furasilin tozu

2 qr

0,10

7.10.

Bor tozu və gəmiricilərə qarşı preparat

20 qr

0,15

7.11.

Quş yemi əlavələri (Premiks)

1 kq

0,30

7.12.

Laniratin və tayfun preparatı (hər biri ayrılıqda)

1 kq

6,00

7.13.

Hemolozin

1000 doza

1,80

7.14.

Brüselyozlu və normal serum (hər biri ayrılıqda)

1 litr

90,00

 8.

Polimer-zəncirvari reaksiya (PZR) vasitəsi ilə heyvan mənşəli məhsullarda və yem əlavələrində (qarğıdalı, soya və s.) test sisteminin tətbiqi zamanı genetik modifikasiyanın miqdarının təyini (hər biri ayrılıqda)

 1 müayinə kompleksi

 18,40

 9.

Həssas heyvanların leykoz xəstəliyinə görə diffuz presipitasiya reaksiyası ilə müayinəsi

 1 müayinə

 5,20

IV.

Baytarlıq idarələri tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər *

1.

Baytarlıq sənədlərinin verilməsi

1.1.

Baytarlıq şəhadətnaməsi

1 sənəd

5,00

1.2.

Baytarlıq arayışı

1 sənəd

3,00

2.

Bu tariflərin I bölməsi ilə əhatə olunmayan dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)

2.1.

Maldarlıq, quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq təyinatlı tikililərə

1 obyekt

30,00

2.2.

Heyvandarlıq bazaları, düşərgələr, məhsul saxlanan anbar, kamera, konteyner və s.

1 obyekt

15,00

2.3.

Kiçik həcmli ticarət obyektləri, sex, xətt 50 m2-ə qədər

1 obyekt

15,00

2.3.1.

Əlavə hər 10 m2 üçün

 

1,00

2.4.

Orta həcmli ticarət obyektləri, zavod, fabrik 100 m2-ə qədər

1 obyekt

30,00

2.4.1

Əlavə hər 10 m2 üçün

 

1,00

2.5.

Böyük həcmli ticarət obyektləri, kombinatlar 150 m2-ə qədər

1 obyekt

50,00

2.5.1.

Əlavə hər 10 m2 üçün

 

1,00

3.

Bütün növ sürülən və daşınan heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala baytarlıq arayışının verilməsi (müayinə və baxış keçirməklə)

3.1.

Köçürülən davarlar (800-ə qədər), qaramal (100-ə qədər)

1 sənəd

7,00

3.2.

Nəqliyyatla daşınan heyvan, quş, arı ailələri və balıqlar

1 sənəd

10,00

3.3.

Satış məqsədilə təsərrüfatdan çıxarılan heyvan (quş, balıq və zoopark heyvanları), heyvan mənşəli məhsul və xammallar

1 sənəd

3,00

3.4.

Bal və digər arıçılıq məhsulları

1 sənəd

5,00

4.

Yoluxmayan xəstəliklərin müalicəsi və baytarlıq yardımı

4.1.

İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar (1 baş)

1 əməliyyat

5,00

4.2.

Davarların, donuzların və quşların müalicəsi (ev heyvanları 1 baş, quşlar isə 20 baş), zədələrin, yaraların yuyulması və kosmetik cərrahiyyəsi

1 əməliyyat

3,00

4.3.

Gips sarğısı, tikiş qoyulması, sökülməsi, təmizləyici imalə və boğazlığın təyini (hər biri ayrılıqda)

1 əməliyyat

6,00

4.4.

Çətin doğuşlarda baytarlıq yardımı

1 əməliyyat

10,00

4.5.

Keserov əməliyyatı və balalığın amputasiyası

1 əməliyyat

15,00

4.6.

Cərrahiyyə yardımının göstərilməsi

1 əməliyyat

5,00

4.7.

Ümumi narkoz (inqolyasiya)

1 əməliyyat

15,00

4.8.

Atların və iri buynuzlu heyvanların axtalanması

1 baş

10,00

4.9.

Xırdabuynuzlu heyvanların və donuzların axtalanması

1 baş

2,00

5.

Heyvanların karantində, stasionar müalicədə saxlanılması

5.1.

Kənd təsərrüfatı heyvanları

1 baş

6,00

5.2.

Ev heyvanları və dekorativ quşlar

1 baş

3,00

6.

Diaqnostika müayinələr üçün nümunələrin götürülməsi

1 nümunə

2,00

7.

Ektoparazitlərə qarşı işlənmə (heyvan 1 baş, quş 20 baş)

1 əməliyyat

0,40

8.

Heyvanların fiksasiyası (bağlanması)

8.1.

İri heyvanlar

1 baş

0,40

8.2.

Xırda heyvanlar

1 baş

0,20

9.

Profilaktiki dezinfeksiyalar

9.1.

Yaş, aerozol və yandırma üsulu ilə dezinfeksiya

100 m2

0,60

9.2.

Yumurta (1000 ədəd) və yunun (1 bağlama) dezinfeksiyası

1 əməliyyat

0,80

10.

Dezinseksiya və deratizasiya (hər biri ayrılıqda)

100 m3

0,60

V.

Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər

1.

Baytarlıq preparatlarının ekspertizası

1 preparat

950,00

2.

Baytarlıq preparatlarının təkrar ekspertizası

1 preparat

450,00

3.

Baytarlıq aptekləri və baytarlıq preparatları saxlanılan anbarların attestasiyadan keçirilməsi və rəy verilməsi

1 preparat

20,00

4.

Mikroorqanizm ştammlarının pasportlaşdırılması

1 preparat

40,00

7.

Baytarlıq preparatlarının hazırlanmasının mənimsənilməsi və istehsala qoyulması üzrə məsləhət verilməsi, metodik kömək göstərilməsi

7.1.

Sadə kimya-farmasevtika preparatı üçün

1 preparat

60,00

7.2.

Mürəkkəb kimya - farmasevtika preparatı üçün

1 preparat

150,00

7.3.

İstehsalçı müəssisələrdə nəzarət işinin təşkili üzrə məsləhət verilməsi və praktiki kömək göstərilməsi

1 preparat

60,00

8.

Nəzarət analizləri metodikalarının öyrənilməsi üzrə məsləhətlər

8.1.

Sadə metodika

1 preparat

30,00

8.2.

Orta mürəkkəb metodika

1 preparat

50,00

8.3.

Mürəkkəb metodika

1 preparat

60,00

8.4.

Kimya-farmasevtika preparatlarının sınaqdan keçirilməsi və arbitraj nümunələrinin saxlanması

1 preparat

10,00

8.5.

Bioloji preparatların ekspertizadan keçirilməsi və arbitraj nümunələrinin saxlanması

1 preparat

50,00

8.6.

Yem və yem əlavələrinin analizi

1 preparat

15,00

9.

Baytarlıq farmakoloji preparatların texniki şərtlərinin layihələrinin işlənməsi

9.1.

Sadə preparat üçün

1 sənəd

200,00

9.2.

Mürəkkəb preparat üçün

1 sənəd

300,00

9.3.

Bioloji preparat üçün

1 sənəd

500,00

10.

Texnoloji reqlamentin layihələndirilməsi

10.1.

Sadə texnologiya

1 sənəd

300,00

10.2.

Orta mürəkkəb texnologiya

1 sənəd

400,00

10.3.

Mürəkkəb texnologiya

1 sənəd

500,00

11.

Texnoloji təlimatların layihələrinin işlənilməsi

11.1.

Sadə texnologiya

1 sənəd

100,00

11.2.

Orta mürəkkəb texnologiya

1 sənəd

150,00

11.3.

Mürəkkəb texnologiya

1 sənəd

200,00

12.

Baytarlıq preparatlarının hazırlanması üçün kompleks normativ texniki sənədlərin işlənməsi üzrə konsultasiya

1 sənəd

180,00

Tariflərin tətbiqinə dair qeydlər:

1. Müalicə və baytarlıq-sanitariya tədbirlərinə sərf olunan dərmanların, preparatların, dezinfektantların, materialların, reaktivlərin dəyəri cəmi xərclərə daxil edilmədiyindən onlar təsdiq edilmiş tarifin üzərinə əlavə edilməklə istehlakçılar tərəfindən ödənilir.

2. Karantində və stasionarda saxlanılan dövrdə heyvanlara çəkilən xərclər (yemləndirilməsi, saxlanması) istehlakçılar tərəfindən ödənilir. Diaqnostika üçün götürülən nümunələr laboratoriyaya heyvan sahibi tərəfindən çatdırılır.

3. Karantin və digər məhdudiyyət tədbirləri tətbiq olunan yoluxucu xəstəliklərin spesifik profilaktikası, diaqnozunun təyini və baytarlıq-sanitariya tədbirləri pulsuz həyata keçirilir.

4. Preyskurantda olmayan analoji yeni xidmətlərin tarifləri Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi ilə razılaşdırılmaqla uyğun xidmətlərin tarifləri səviyyəsində qəbul olunur, preyskurantda olmayan və göstərilən xidmətlərə uyğun gəlməyən yeni xidmətlərin tarifləri ilə bağlı Tarif (qiymət) Şurasına müraciət edilir.

5. Bruselyoza qarşı aparılan seroloji müayinələr epizootik plan əsasında həyata keçirildikdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, fiziki və hüquqi şəxslərin təşəbbüsü ilə müayinə olunduqda isə onların vəsaiti hesabına aparılır.

II. Bu qərar 2007-ci il 01 sentyabr tarixindən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                                                                                                     H.Babayev

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHI

 30 iyun 2009-cu il tarixli 1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının qərarı

 

30.01.2017
3836

Nəşrlər

  • 10-11(305) 30 iyul 2019-cu il

  • 09(304) 19 iyun 2019-cu il

  • 07-08(303) 22 may 2019-cu il

  • 05-06(302) 24 aprel 2019-cu il

Bannerlər